ASO Başkanı: Türkiye’de Dijital Teknolojilerin Kullanımı OECD Ülkeleri İçerisinde En Düşükler Arasında

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’nin sanayide teknoloji düzeyini ve verimliliğini artırmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Dijital ve yeşil dönüşüm kavramlarını sıkça kullanıyoruz. Fakat uygulamada zorluk çekiyoruz. Dijital teknolojilerin Türkiye’de kullanımı OECD ülkeleri içerisinde en düşükler arasında” dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Eylül Ayı Meclis Toplantısı’na katıldı. ASO Başkanı Ardıç divan üyelerine yönelik yaptığı konuşmada, Çin, Hindistan ve Güney Asya ekonomilerinin düşük birim maliyetli üretimiyle rekabet etmenin zor olduğunu savunarak, “Hatta birçok ülkede Çin etkisi, sanayileşmeyi ve ticareti negatif etkilemişti. Yakın gelecekte Çin’in ve Hindistan’ın Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına daha ucuz ve kolay erişimi, ülkemiz açısından rekabetin iyice artması anlamına gelecektir. Bu ülkeler aynı zamanda yüksek nüfusları nedeniyle gelişmiş ülkeler için önemli ihracat pazarlarıdır. Dolayısıyla ülkemiz, ihracatta ve ithalatta yakın ülke olma avantajını kaybetmemek ve yeni yolları iyi değerlendirebilmek için mutlaka rekabet gücünü arttırmak durumdadır” dedi.

Mevcut durum ele alındığında Türkiye’nin üretimi ve ihracatının düşük ve düşük-orta teknolojili ürünlerde yoğunlaştığının bilgisini veren Ardıç, “Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatında OECD ülkeleri içerisinde sonuncu sıradayız. Verimlilik ve rekabetçilik düzeyimiz birçok OECD ülkesinden daha düşük durumda. İmalat sanayisinde üretilen kişi başına katma değer bakımından Avrupa’da yine en sonlarda yer alıyoruz” diye konuştu.

Ardıç, Türkiye’nin sanayide teknoloji düzeyini ve verimliliği artırmaya ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, “Dijital ve yeşil dönüşüm kavramlarını sıkça kullanıyoruz. Fakat uygulamada zorluk çekiyoruz. Dijital teknolojilerin Türkiye’de kullanımı OECD ülkeleri içerisinde en düşükler arasında” ifadelerini kullandı.

Dünyadaki gelişmelerin dışında kalmamak için Türk firmaların güncel teknolojilerle üretime geçmesinin yanı sıra anlamlı ve yeterli düzeyde teşvik edilmesi gerektiğini belirten Ardıç, ” Sanayi alanları artırılmalı ve firmalara teknik destek ve finansman sağlanmalı. Sanayide giderek büyüyen bir sorun olan işgücü ihtiyacının karşılanması da, yine hükümetin işgücü ve eğitim politikalarıyla acilen ele alması gereken bir konudur” dedi.

Türkiye’nin kalkınmasında dış ticaret hacminin genişlemesinin katkısının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Ardıç, “Ancak, sadece hacim bakımından niceliksel genişleme yeterli değildir. İşlem hacminin genişlemesinden ziyade, katma değeri yüksek sektör ve ürünlere odaklanılması gerekmektedir. Türkiye’nin küresel değer zincirine eklemlenme sürecini yüksek faydayı sağlayacak şekilde devam ettirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda düşük teknoloji ürünlerde de geliştirme ve yenilik çalışmaları devam etmelidir. Katma değerli, yüksek teknolojili ve yenilikçi üretimin öneminden bahsederken ‘markalaşma’ ve marka değerlerinin de önemini vurgulamamız gerekir” değerlendirmesini yaptı. – ANKARA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir